2010 Kent - En Plats I Solen

En Plats I Solen

Melancholische Songs zum Träumen.
  • Leserwertung: 4 Punkt
  • Redaktionswertung: 3 Punkte
2009
2007
2005
2002
2000 Kent - Hagnesta Hill

Hagnesta Hill

Balladesk, melancholisch, aber nicht kitschig - einfach schön
  • Leserwertung: 5 Punkt
  • Redaktionswertung: 3 Punkte
1997
1996
1995