2004 Mousse T. - All Nite Madness

All Nite Madness

Etwas mehr Madness hätte nicht geschadet.
  • Leserwertung: Punkt
  • Redaktionswertung: 3 Punkte
2002 Mousse T. - Gourmet De Funk

Gourmet De Funk

Nicht nur "Sexbomb" bringt das Blut in Wallung ...
  • Leserwertung: Punkt
  • Redaktionswertung: 4 Punkte