2013 Golden Earring - Tits 'N Ass

Tits 'N Ass

Hier wird jede Ü-50-Party gerockt.
  • Leserwertung: 2 Punkt
  • Redaktionswertung: 3 Punkte
2003
2000
1999 Golden Earring - Paradise In Distress

Paradise In Distress

"Paradise In Distress" kommt ziemlich locker und fluffig daher
  • Leserwertung: Punkt
  • Redaktionswertung: 4 Punkte
1995
1991
1989
1986
1984
1982
1980
1977
1976
1975
1973
1972
1971
1971
1970
1969
1968
1967
1965