Alle Videos

Margarito
Moja ruza
Gipsy Janka a Vierka Podme dalej spolu snit
Zabawy dzieci [Janka]
Šun man tu kamav tut
Janka Nabay "Santa Monica"
Randewu (közr. Vörös Janka)
Janka Procházková-Wielander a Ľuboš Bilský: Pre teba
Andro foros
Kamav tut